Ontdek het probleem

 

Achter het probleem

 

Praktijk voor hypnose- en regressietherapie

 

 

Ook online!

Een bekende uitspraak van Einstein is:

‘Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau als waarop ze veroorzaakt zijn’ 

 

Het is daarom vaak fijn om de problemen die je ervaart te delen met iemand anders. Omdat het niet het probleem van die ander is, kijkt hij of zij er met meer afstand naar, waardoor jij een ander inzicht of ingeving kunt krijgen om je probleem anders te benaderen. 

Hierin zie je al dat de positie die jij hebt ten opzichte van jouw probleem een belangrijke rol speelt in hoe je er naar kijkt en hoe je ermee omgaat. Dit is waar mijn stukje informatie delen vandaag over gaat. Het is namelijk goed om je probleem vanaf verschillende afstanden, dus via verschillende niveaus van waarneming, te bekijken omdat er vanuit de wet van oorzaak en gevolg meerdere redenen zijn waarom bepaalde dingen je tijdens je leven overkomen. 

 

Het eerste niveau is die van de slang. Dit is het niveau van de fysieke waarneming en van instinctieve reacties. Op dit level ervaar je fysiek alle emoties die horen bij een bepaalde situatie en daar handel je meestal ook naar. Stel er heeft een duif op je net gewassen auto gepoept. De meeste mensen, ik in elk geval wel, mopperen daar over. Het is ook irritant maar als je het heel sec bekijkt dan heeft die duif dat niet gedaan om jou te irriteren. Het is gewoon iets wat gebeurd is, niets meer en niets minder. grote kans dat wanneer je er zo naar kijkt je boosheid of irritatie wegvloeit.We zijn als mens grotendeels in deze staat van  waarnemingsniveau zodat we niet bij alles wat we doen en ervaren heel uitgebreid stilstaan. Dat zou ons veel te veel tijd en inspanning kosten op een dag. Maar als het om een situatie gaat die je bezig blijft houden omdat het lastig is of je de emoties erbij niet los kunt laten dan is het goed om er eens met wat meer afstand naar te kijken.

 

Het volgende niveau om situaties te bekijken is op het niveau van de jaguar, dus al met iets meer afstand maar nog steeds redelijk dichtbij. Op dit niveau ga je bekijken hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Wat speelde er en waarom en wanneer is het mis gegaan. Wat had je anders kunnen doen om uit de problemen te blijven? Dus om bij het verhaal van de duif te blijven, zou je er een volgende keer voor kunnen kiezen om je auto op een andere plek te parkeren nu je weet dat in de boom naast dat parkeervak duiven een nest gebouwd hebben.

 

Het derde niveau is die van de kolibrie. Hierbij ga je onderzoeken wat jij van de situatie hebt geleerd, wat het je heeft gebracht aan groei. Vanuit het niveau van de kolibrie zien we dat alles wat we meemaken een bijdrage levert aan onze spirituele groei dat onze ervaringen ons iets komen brengen en ten dienste van ons staan. Voor veel mensen is dit een lastig iets, want hoezo kun je iets leren van een duif die op je auto gepoept heeft. En toch als je werkelijk vanuit je ziel gaat waarnemen dan zou je misschien het inzicht kunnen krijgen dat we over heel veel dingen die gebeuren geen invloed hebben en dat we wanneer we accepteren dat stomme dingen zoals vogelpoep bij het leven horen, het ons humeur niet meer zo beïnvloed en we dus veel meer in onze kracht blijven staan. 

Het vierde en laatste niveau is die van de adelaar. Hierbij neem je nog meer afstand om zo het hele overkoepelende doel te zien in dat wat je overkomen is. Hierbij doorzie je het totaal plaatje en kun je waarnemen dat dit wat er gebeurd is, een belangrijk doel heeft gediend aan het grote geheel. Het laat je misschien inzien dat vogels de ruimte moeten hebben om veilig en in alle rust nesten te kunnen bouwen om hun eieren uit te kunnen broeden en dat wij als mens daar veel meer rekening mogen houden.

Deze vier niveaus zijn gelijkwaardig, het één is dus niet beter dan het andere, het zijn vier verschillende aanvullende manieren om naar een situatie te kijken en er een voor jou bepaalde zingeving uit te halen, iets wat jou kan helpen om negatieve emoties te transformeren naar kracht en wijsheid. 

 

Wil je meer lezen over de vier niveaus van waarneming dan kan ik je het boek De hoeders van de aarde van Alberto Villoldo aanraden, waarin hij de vier inzichten van de Laika deelt en hij uitlegt hoe de Laika vanuit de vier niveaus van waarnemen hun problemen omzetten in kansen.